có bác nào rảnh qua teamviewer giúp e flash con náy vơi ! (e cũng đã thử mấy flash bằng ADB và nexus 7 tookit mà toàn báo lỗi.)
hiện tại máy đang treo logo google ạ.
Thank ALL!!!
id: 192.168.0.111
pass: 1754


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]