em đã chạy lại pm cho em nó rồi nhũng vẫn not ok bác nào chỉ giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]