- E thấu lại con Lumia 530 tình trạng: Khách kêu cắm sạc qua đêm giờ mất nguồn , máy này của khách quen tiền sử rớt vào bát mỳ tôm .
Cầm con máy thấy máy khá nóng , cấp nguồn thấy chập . Tiến hành tháo dỡ máy kt sơ bộ thấy con L gần ngay Mic bị đen 1 đầu . Tiến hành tháo bỏ thì máy lên nguồn ok , ai dè sinh ra bệnh mất sóng nhưng vẫn dò đủ 3 mạng ok . Check lại Schema mới thấy con L7546 (con đen đầu) đó cấp Vbat cho PA N7502 , câu kéo cho 1 sợi CU thì sóng sánh căng đét :tea:.
- Ráp lại , không ngờ lòi bệnh nữa :buc1: là cắm sạc k báo gì và đồng hồ dòng báo chập (e hay dùng sạc qua đồng hồ). Tiếp tục check sơ đồ thấy con V3300 IC sạc , tháo luôn ra và câu 1 chân lại cho đường sạc thông luôn . Kết quả là e nó đã done , hết chập nguồn, sạc ầm ầm sóng sánh H+ căng đét :summer1:.
- Nhân đây chia cho ace ai có kèo múc thử ạ !
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]