Loại máy : N920P và G920P

Tình trạng : Reset liên tục, lên lại sập, có con thì treo logo,có imei nhưng sóng chập chờn,có sóng không gọi được.

Nguyên nhân : up rom lung tung bay imei và baseband, cho dù đã backup imei và restore lại vẫn thế...

Vì vậy ai đã bị thì đừng cố vẽ ra để fix, bệnh sẽ càng nặng hơn!!!

Vậy làm sao để khắc phục :
1 câu hỏi lớn ....
Các cao thủ cho giải pháp nào.....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]