Samsung Note 5 2 SIM N9200 xách tay trực tiếp về Việt Nam, nó có thiết kế đẹp và trẻ trung, và cao cấp tạo nên chỗ đứng riêng trên mọi diễn đàn công nghệ. Và Note 5 2 SIM N9200 phù hợp với người dùng là các bạn trẻ hay các doanh nhân cần sử dụng với mục đich nghe gọi nhiều hơn thì Galaxy Note 5 2 SIM đang được xem là sản phẩm tốt nhất tại thời điểm này.

[COLOR=rgb(69, 69,...[/FONT]​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]