như tiêu đề ,mình có con 4s đang dùng mất nguồn ,tiền sử máy rơi nước ,cắm sạc nên táo rồi tắt ,đã làm thay pin, cáp sạc , gỡ c7-RF và c248 ,c603 ,c605 tình trạng máy vẫn vậy ,ae ai đã gặp xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]