Hôm nay AnhVũ_Mobile xin chia sẻ vs ae pan Lumia dính chế độ máy do lỗi pm ko liên quan đến pan cứng ( dính máy bay do rơi đất, tắm nước )

- Dùng ATF hay nhiều tool up ko hết,,tưởng chừng như bó tay vì nó ko liên quan đến phần cứng.
- Kiểm tra IMEI ko xác nhận dc.
- Repair boot xong up ROM lại not ok.

Chuẩn bị:

- Nokia Software Update For Retail 4.3.2: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] share.vn/file/R2QAU73NQEI5

- Windows Device Recovery Tool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nokia Software Update For Retail 4.3.2 ko hoạt động online để anh em cắm vào đó cho nó tự down file. Nhưng nó lại có chế độ làm việc Offline.
Vậy lấy file đâu ra để Flash ?

OK..Và đây là cách Ae mở tool Windows Device Recovery Tool kết nối điện thoại cho nó tự down file. Khi down file xong...

Ae vào đường dẫn:C/programData/Microsoft/Packages/Products Coppy File vừa down xong. Sau đó Paste file vừa coppy vào đường dẫn:C/programData/Nokia/Packages/Products.

Mở Nokia Software Update For Retail lên. Kết nối điện thoại...Chờ 15p Hưởng thành quả ( Chú ý phải bật nguồn điện thoại mới kết nối dc )

* Mới test 1 em 520 mất Imei chế độ máy bay done giao khách. ae có gì thắc mắc cứ pm mình giải đáp !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]