nay e gặp con iphone 4 loa ngoài nghe nhạc nhỏ và dè
máy vẫn zin
lên xin ae ý kiến với ạ
e đã thay mấy cái loa ngoai ma vẫn k dk ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]