tình trạng máy liệt phím 123 và phím xuống và qua phải,thiện tại đứt mạch vào cpu nhưng ko có men để đọ ae có xin đo dùm e vào u chân số mấy,thaks ae quan tâm.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]