E nhận cây nokia e51 bị hỏng mic mà muốn chế thành mic 2 dây cho nhanh.các bác naò làm r.giúp e vs ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]