THƯỜNG THÌ ANH EM NHẬN ĐIỆN THOẠI Ở tình trạng chết nguồn
trường hợp chạm công suất nhưng không có thay hoặc main lỗi không cho có sóng được ,anh em trả lại với tình trạng lên nguồn mất sóng hay cho nó chết luôn rồi báo khách là con này không sửa được? nhảy ic nguồn chẳng hạn ...
xin ae chia sẻ kinh nghiệm ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]