cây mấy của mình ió 8.4 fix JB có cydia cài ifiel fix nhưng chỉ có phần sms,facetime,truy cập, không được,mình đã vô ifiel chình mà vẫn như chỉ dẫn vẫn không được ae giúp mình tí phần này mình làm hoài vẫn ko được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]