như tiêu đề em có cây ip 4 restore báo lỗi 16 có bác nào gặp qua xin giúp em với:(:(:(:(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]