như trên ai làm qua chỉ giúp em với.thanh

Cảnh báo: Tiêu đề & Nội dung bài viết cần đầy đủ rõ ràng tránh nhầm lẫn

- Là thành viên nhiệt tình mà còn post bài sai nội quy ![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]