như tiêu đề e có con sam sung g530 format song dính tài khoản google a em ai làm qua rùi chia sẻ e vớiChú ý : Bài post sai box (đã move)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]