Máy rơi nước sạc không báo gì đã cầu ok.Loa trong mất câu như hình nhưng lúc nghe bình thường lúc loa lại rè không nghe được.Còn cách nào nữa không các bác?
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]