e mới nhận khách cây iphone 4s sóng vi vu.lúc gọi dc lúc ko gọi dc.bác nào làm qua rồi chỉ giúp e 1 tay.thanks ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]