Em nhận cây galaxy v bị mật khẩu muôn hard reset lại bằng phím cứng thì phát hiện ra phím home bị liệt em đã tháo máy ra vệ sinh các kiểu mà không hết an hem nào biết đường câu dây hay có cách nào khác xin chỉ em giúp em cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]