e có con 1280 lên đèn chờ 1 lúc tắt bàn phím rồi tắt luôn đèn màn và phím
bật nguồn lên lại được ai đã làm rồi cho e phương án giải pháp với ạ
thask mn ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]