tình hình là nhận máy bị chết ổ cứng,thay ổ cứng mới bị chế độ bay ,imei kiểm tra không được,đã flash atf và nokia software updater for retail 4.3.2 cũng vậy,ae nào làm qua rồi xin giúp đỡ,mình xin cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]