cài tiếng việt, [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] giá rẻ-- Cửa hàng nhận cài tiếng Việt, nạp tiếng Việt cho Galaxy S7 SM-930F lấy liền.
-- Làm trên nền rom gốc không nóng máy hay hao pin
-- Khôi phục cài đặt gốc hay hard reset S7 G930F không mất tiếng Việt
-- Xoá tài khoản google...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]