Như tiêu đề, e mới nhận con iPhone 5s rơi nước
Hiện tượng: Mất gạt rung + mất chuông, vào cài đặt âm thanh thì vẫn ok, chỉ người khác gọi đến thì không có chuông

Các PRO cho mình xin hướng giải quyết với!!! tks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]