Xin chia sẻ với ae link wed rom , game và app cho các dòng android , ae nào biết rồi xin nhẹ tay :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]