Edit Stock LG P999 T-mobile Android 2.3.4
Anh em dùng Vroot để Root .
Anh em nào cần Load về dùng Free
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]