Nokia 2690 sạc nhầm nguồn 7v. Hiện giờ không sạc không báo gì. Mọi người chỉ em cách câu{có sơ đồ càng tốt } hoặc cách sửa lại. Hơi gà các bác thông cảm. Chào tất cả mọi người.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]