như tiêu đề . ban đầu máy bị virus em diệt virus bằng merappitool , chạy xong thì mở nguồn lên treo logo , có cách nào khắc phục không giúp em với , thank các bác ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]