bác nào có sơ đồ câu phím nguồn con này cho em xin với ạ tình hình là máy bị chạm vbat em kiểm tra thấy con tụ cạnh chân pin hơi âm ấm em gỡ bỏ hết chạm nhưng bật nguồn không lên dùng panh kẹp trực tiếp trên mên cũng không lên kiểm tra cáp nguồn ok đo nội trở phím nguồn vẫn có, bác nào bít giúp em với ạ em cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]