1 trong những Pan bệnh S5830 không nhận sim.1 sợi dây đồng Done.Bác nào biết rồi xin chém nhẹ.Em chỉ chia sẻ thôi mà:cuoi:
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]