tình hình là buổi sáng em nhận cây wing P4000 chạy Flash_tool ok .buổi chiều nhận 1 cây nữa Flash_tool báo lổi 8038 . bác nào gặp bệnh này xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]