Như tiêu đề, nhận em Djtel V8+ việt hóa treo logo, giờ lở tay làm mất root với debug, anh em nào có máy read back cho em xin, chân thành cảm ơn và hậu tạ ..

Thông tin máy : Djtel V8+ , MTK 6572 Android 4.2.2

và ảnh của em nó :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]