Remove account google/ FRP samsung S7 Korea G930K G930KKKU1APC7 6.0.1 ok

Máy bị khóa bởi tài khoản google do reset quên thoát tài khoản, remove account goole /FRP ok

Sau khi Remove, mọi chức năng hoạt động bình thường, up rom reset thoải mái

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]