máy ban đầu treo logo.up qua odin xong giờ bật nguồn ko lên.giờ vào download ko vào được để úp rom khác.vậy xin các bác giúp đỡ.khách nó hối quá.thanks....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]