loa nghe rất nhỏ, thay tụ lọc, lắc u , k được chạy lại done, a ,cho anh ,e chưa làm qua


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]