Rom Stock Samsung S5 G900P G900PVPU3CPCA/SPR - Android 6.0.1 Marshmallow

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Offical Rom Stock (SM-G900P) G900PVPU3CPCA/SPR - Android 6.0.1 Marshmallow
Model SM-G900P
Model name S5
Country USA (SPRINT)
Version Android 6.0.1
Product code SPR
PDA G900PVPU3CPCA
CSC G900PSPT3CPCA

Download
SM-G900P offical rom Android 6.0.1 Marshmallow    • ...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]