Nhận em Lumia 520 cắm sạc qua đêm mất nguồn.Mình kẹp nguồn,bật nguồn kim treo 0.08a.Kiểm tra r2000 và r2002 với máy tốt,đồng hồ báo 2 máy đều giống nhau.Bước tiếp theo nhờ anh em giúp đỡ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]