như tiêu để trên em đang dính cây 308 lỗi fw lúc đầu máy đang ở ver 0 8.13 tìm ver cao hơn ko co chạy lại ver 05.85 giờ lên nokia tắt . anh em ái có file cao như trên cho em xin . thank all . đang cần gấp ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]