Máy rơi nước, đã vệ sinh sạch sẽ lên ok nhưng chỉ mỗi cái là sạc vẫn báo nhưng chẳng đầy pin. Rút sạc ra vẫn báo sạc. Bác nào gặp pan này biết cách xử lý xin chr giúp. thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]