e có con gt_5839i mấy đầu nó bị nóng con nguồn rồi ăn nguồn
song đó e lấy con nguồn của sam sung gt 5360 e thay vào ok hết ăn nguồn
nhưng mấy đầu dùng thì ổn định ngon
nhưng dduocj 1 2 tiếng máy đơ k cảm ứng được ,e tháo cảm ứng gia lắp vào lại đuọc
cứ thế đó là do lỗi gi vậy ạ ai làm qua rồi cho e phương án với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]