boxmấy anh xem dùm em nó báo thế này là lỗi gì ạ, dowload xong nó báo vậy, chọn repair nó cũng không update được, chọn uninstall thì nó gỡ cài đặt luôn, có nhầm box mod edit dùm em, tks
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]