máy cắm sạc báo tia sét nhưng k vào pin đã gỡ u2 câu tắt vẫn k đc trình yếu nên hok dám làm gì nữa đã thay cục sạc và cáp sạc trên máy pin luôn rồi nhé ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]