s2 i9100 không nhận sim nhờ các mod giúp đỡ ạ.em cảm ơn nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]