nhận máy lumia 625 mở nguồn lên báo lỗi error unable to find a bootable option.Press any key to shut down,đã flash lại nhưng báo lỗi ,ae làm qua rồi xin giúp đỡ,thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]