như tiêu đề em đang gặp 1 cây nokia 206 mất loa trong,loa ngoài và cả rung.em đã kiểm tra cả loa trong và ngoài vẫn sống bình thường=>> em kiểm tra mạch vẫn có trở kháng bình thường và không bị đứt mạch nên em đã đóng lại cpu nhưng vẫn không có loa.anh em đã làm qua xin chỉ giáo giúp em với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]