Samsung S3 I9308 Tiếng Việt ok

Việt hóa trên nền rom stock hardreset không mất TV

Add CHPlay ok

Share file cho AE nào cần


Lần đâu tiên việt hóa có gì các pro chỉ giáo thêm , đặt biệt cảm ơn anh linhbs và vinhkienggiang đã nhiệt tình giúp đỡ việt hóa rom android ^^! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

vài hình ảnh sau khi việt hóa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]