như tiêu đề,đang thay cái mic,thay xong bật nguồn lên test thử nhưng ko dk,tháo ra thay lại cái khác giờ bật nguồn ko thấy nhúc nhíc gì luôn,ae vào giúp e náy voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]