nhận khách unlock trùng imei ko chịu, khách bảo imei ko cần miễn sao gọi nghe tốt là được! thế là rút box chơi luôn ! :2onion2:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]