Mình jb bằng pangu đến phần cài lại ngày giờ thì không sao cài lại được năm,năm nay 2015 rồi @@. Ae nào năm nay thử chưa giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]