Chia Sẻ Tháo máy samsung Galaxy V model SM-G313HZ

Lướt GooGle mãi không thấy cách mở, không biết thì khó, mở xong rồi mới biết là không khó
Mẫu mới loay hoay mãi xém đi cái màn hình.
chút kinh nghiệm nhỏ cho ae khỏi bỡ ngỡ và dính xương!
ae xem hình minh họa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tách phần keo 2 mặt dán MH với sườn máy, phần sơn đỏ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

tới đây ae cẩn thận phần socket màn hình nhé!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

chúc ae không gặm XƯƠNG