mình mới mua chiếc one touch 6012x, đang là tiếng anh, dùng được sim viettel, không chuyên lắm mình muốn hỏi dòng này có thể nạp tiếng việt và có thể ai có bài nào hướng dẫn hay biết chỉ mình với được k?

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]