Hiện tại là e vừa nạp file em Nokia e72-1 Rm 530 Code: 0584254 Ver 91.003 . Máy lúc đầu vẫn lên nguồn vào bên trong nhưng bị lỗi sau khi nạp file thì chỉ lên rung một phát . Anh chị em nào có file ver cao hơn giúp em vơi hoặc file trùng code.
Hiện tại là e vừa nạp file em Nokia e72-1 Rm 530 Code: 0584254 Ver 91.003 . Máy lúc đầu vẫn lên nguồn vào bên trong nhưng bị lỗi sau khi nạp file thì chỉ lên rung một phát . Anh chị em nào có file ver cao hơn giúp em vơi hoặc file trùng code.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]